Bli Sprekere Tur!

–Gode turopplevelser for kropp og sjel!


Vi har dessverre ingen planlagte turer i denne pandemi perioden. 

 


Våre gruppetreninger